Rezidențiat Clinicile Dentare Dr. Leahu

Suntem implicați în schimbarea standardelor din stomatologie astfel ca excelența să devină normalitate.

Învățăm unii de la alții este unul dintre principiile de baza după care ne ghidăm.

Rezidenții care aleg să își facă pregătirea profesională alături de noi vor avea oportunitatea de a lucra cu echipamente de ultimă generație și tehnici moderne.

Specialități:

Chirurgie dento-alveolară

Ortodonție și ortopedie dento-facială

Parodontologie

Accesul la pregătire în Clinicile Dentare Dr. Leahu

 • Rezidentul optează pentru unitatea sanitară și îndrumătorul la care dorește să urmeze stagiul de pregătire. Repartiția are loc la Centrul Universitar București – Facultatea de Medicină Dentară din cadrul Universității Titu Maiorescu;
 • Clinicile Dentare Dr. Leahu stabilesc împreună cu Universitatea programul de pregătire și îl comunică rezidenților;
 • Rezidenții sunt angajați cu contract de muncă la Centrul Universitar București – Spitalul Lahovari și Spitalul Bagdazar, de unde primesc salariu;
 • Clinicile Dentare Dr. Leahu primesc rezidenții la stagiu conform programului de pregătire și țin evidența prezenței.

Beneficii:

 • Aparatura medicală de înaltă performanță îți va sta la dispoziție zilnic;
 • Echipă interdisciplinară și mediu de lucru dinamic;
 • Condiții facile de dezvoltare profesională;
 • Evenimente în echipă, team building-uri și petreceri anuale;
 • Welcome kit.

Dacă vrei să îți începi cariera într-o companie în care știi că viitorul profesional îți este asigurat, vrei să înveți cum se fac lucrurile într-o echipă de specialiști și cum folosim aparatura medicală pentru a oferi pacienților noștri sănătate reală și o experiență excepțională, trimite CV-ul la adresa de

Solicită DETAȘARE.

În vederea aprobării detașării, în baza dosarului de detașare depus la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică, conform Regulamentului de detașări, este necesară realizarea demersurilor cu minim 3 zile înainte de începerea stagiului care urmează a fi efectuat.

Regulament de detașări

Actele necesare în vederea aprobării detașărilor vor fi depuse personal sau prin poștă pe adresa:

Ministerul Sănătății

Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică
Sediul din str. Bodești, nr. 1, sector 2, cod 022432, București
Program Luni-Joi 10:00 - 16:00, Vineri 10:00 - 13:00
Email: crusp@ms.ro

Detașarea medicilor dentiști confirmați rezidenți se poate aproba pe o perioadă de un an de zile, cu posibilitate de prelungire, pentru motive justificate:

 • În scopul parcurgerii integrale a modulelor de pregătire în situația în care, un centru universitar acreditat nu dispune în totalitate de condițiile de dotare tehnico-materială sau de experiența profesională pentru anumite abilități din curriculum-ul de pregătire;
 • Probleme de sănătate care necesită prezența acestora într-un alt centru universitar;
 • Situații deosebite familiale sau locative;
 • Alte situații excepționale.

Dosarul constituit în vederea detașării rezidenților va conține următoarele documente:

Cerere de detașare

Cerere de detașare adresată Ministerului Sănătății, semnată de rezident, în care se va specifica pentru fiecare modul de pregătire: denumirea modulului de pregătire; perioada; unitatea sanitară, secția, coordonatorul.

Model cerere detașare

Copie după acte justificative

Copie după acte justificative, ce constituie motivele pentru care se solicită detașarea;

Avizul spitalului plătitor

Avizul spitalului plătitor cu care rezidentul a încheiat contract de muncă pe perioadă determinată/nedeterminată;

Acordul de plecare al conducerii universității

Acordul de plecare al conducerii universității rector sau decan, după caz;

Acordul de plecare al coordonatorului de program de rezidențiat

Acordul de plecare al coordonatorului de program de rezidențiat în specialitatea aleasă, din centrul universitar în care a fost confirmat;

Model cerere detașare plecare

Acordul de primire al conducerii universității

Acordul de primire al conducerii universității rector sau decan, după caz;

Acordul de primire al coordonatorului de program de rezidențiat

Acordul de primire al coordonatorului de program de rezidențiat în specialitatea în care este confirmat, din centrul universitar în care urmează să se detașeze sau acceptul de primire dat de coordonatorul de program de rezidențiat în specialitatea modulului în care se dorește detașarea (în cazul în care se detașează pe un stagiu complementar), respectiv de la un medic primar în specialitatea modulului în care se solicită detașarea – pentru medicii rezidenți specialitatea Medicină de familie.

Model cerere detașare primire

„Salutăm decizia Ministerului Sănătății de a democratiza pregătirea rezidenților și a faptului că se recunoaște prin acest demers aportul clinicilor private în pregătirea specialiștilor din stomatologie. Studenții rezidenți au oportunitatea de a învăța în clinici private, unde iau contact cu tehnologiile moderne iar noi îi putem pregăti astfel pentru specializările solicitate de dinamica noastră de dezvoltare și extindere și la nivelul standardelor noastre.

Astfel, pacienții vor avea acces la un număr din ce în ce mai mare de specialiști în cazuri complexe, capabili să lucreze în echipe pluridisciplinare, pentru a putea oferi tratamente de tip one-stop-shop, care reduc numărul vizitelor la clinicile stomatologice.”

Dr. Ionuț Leahu

CEO & medic implantolog

Medic stomatolog

Dr. Leahu Dental Clinics

021 9134