TERMENI SI CONDITII DE ACCESARE A SERVICIILOR MEDICALE

 

Pentru ca intelegem posibilitatea ca accesarea serviciilor medicale sa fie dificila, va oferim in continuare un set de principii si reguli despre cum se pot folosi si accesa serviciile medicale in reteaua de sanatate Clinicile Dr. Leahu.

In functie de evolutia legislatiei, a serviciilor pe care le oferim si a locatiilor in care oferim aceste servicii medicale, acest document poate suferi modificari. Prezentul document isi propune sa prezinte principiile si principalele reguli pe care trebuie sa le respecte un pacient care doreste sa beneficieze de servicii medicale in Clinicile Dr. Leahu. Termenii si Conditiile de accesare sunt regulile minimale ce se completeaza cu prevederile legislatiei in vigoare si eventual cu prevederile contractului incheiat cu una din entitatile juridice actionand sub umbrela Clinicilor Dr. Leahu. Acest document respecta principiul egalitatii de tratament fata de toti pacientii, bazat pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, respectand totodata conditiile comerciale agreate prin contracte. Prin efectuarea programarii, respectiv prin prezentarea si acceptarea inregistrarii in lista de pacienti care s-au prezentat pentru efectuarea unui serviciu medical intr-o locatie Clinicile Dr. Leahu, va exprimati acordul pentru respectarea acestor termeni si conditii de accesare a serviciilor medicale in cadrul Clinicilor Dr. Leahu.

 

 • DEFINITII

 1. Abonatul – este acel Pacient care acceseaza servicii medicale in baza unui abonament de servicii medicale.
 2. Acordul pacientului informat – consimtamantul pacientului in vederea prestarii serviciilor medicale, care are forma prevazuta de OMS 1411/2016
 3. Asigurat / Pacient CAS – este acel pacient care acceseaza servicii medicale decontate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
 4. Asigurat Privat – este acel pacient care acceseaza servicii medicale in baza unei Asigurari Private de Sanatate
 5. Asigurator Privat – societate comerciala romana si straina care in schimbul unei prime de asigurare, se obliga sa plateasca partial / integral costul serviciilor medicale de care a beneficiat un Asigurat Privat;
 6. CAS – Casa de Asigurari de Sanatate cu care Clinicile Dr. Leahu se afla in contract;
 7. Contract – acordul de vointa dintre Pacient si Clinicile Dr. Leahu, cu privire la prestarea seviciilor medicale, cuprinzand dar fara a se limita la contract de prestari servicii medicale, oferta comerciala acceptata de pacient (i) in mod expres prin semnatura olografa sau electronica aplicata conform Legii 455/2001 sau prin intermediul aplicatiilor/portaluri Clinicile Dr. Leahu, sau (ii) tacit, prin simpla acceptare a serviciilor medicale.
 8. Pacientul – este persoana care utilizeaza Serviciile Medicale in cadrul Clinicilor Dr. Leahu.
 9.  Personalul Clinicilor Dr. Leahu inseamna angajatii Clinicilor Dr. Leahu, functionarii, consultantii si colaboratorii de orice fel ai acestuia, precum si orice persoana care presteaza servicii in numele si/sau pe seama Clinicilor Dr. Leahu ori pentru Clinicilor Dr. Leahu.
 10.  Clinicie Dr. Leahu reprezinta toate clinicile stomatologice  apartinand Grupului Clinicile Dr. Leahu, insemnand societatile comerciale controlate in mod direct sau indirect de catre Implant Expert DSO S.A. prin care sunt prestate Serviciile Stomatologice.
 11.  Reteaua de parteneri Clincile Dr. Leahu reprezinta clinicile si spitalele cu care aceasta colaboreaza si prin intermediul carora presteaza Serviciile Medicale din anumite locatii.
 12. Servicii Medicale – sunt toate serviciile medicale pe care le furnizeaza Clinicile Dr. Leahu Pacientilor.
 13. Termeni si conditii de accesare – sunt toate dispozitiile prevazute in continuare care se aplica tuturor accesarilor de Servicii Medicale de catre Pacienti in cadrul Clinicilor Dr. Leahu.

 • PRINCIPII APLICABILE TUTUROR PACIENTILOR

 1. Serviciile medicale pot fi accesate de catre Pacienti, de regula, de luni pana vineri in intervalul orar 9.00 – 21.00 in cadrul Clinicilor Dr. Leahu, in conditiile comunicate periodic de catre Clinicile Dr. Leahu, disponibile pe site-ul www.cliniciledrleahu.ro. Clinicile Dr. Leahu pot modifica programul de functionare al oricarei clinici dupa cum se va considera ca este necesar.
 2. Accesarea serviciilor medicale se efectueaza pe baza de programare telefonica efectuata in Call Center, la numarul: 021.9777, conform programului comunicat pe site-ul www.cliniciledrleahu.ro. sau in oricare dintre receptiile noastre.
 3. In functie de politica comerciala si nevoile operationale ale Clinicilor Dr. Leahu, accesul la unele clinici poate fi restrictionat sau chiar inchis daca Prestatorul decide inchiderea unei clinici, reducerea numarului de servicii acordat intr-o anumita clinica sau alte modificari de natura operationala sau comerciala.
 4. In mod exceptional, programarea ta poate fi decalata, atunci cand personalul medical acorda ingrijiri in cazuri prioritare din punct de vedere medical sau in cazuri care necesita o atentie / supraveghere medicala sporita. De asemenea, din motive obiective, Clinicile Dr. Leahu se poate regasi in situatia de a trebui sa anuleze/reprogrameze o programare, caz in care vei fi instiintat si contactat de catre un reprezentant al nostru pentru oferirea unei alternative de programare.
 5. Pentru urgente medicale (urgenta asa cum este definita din punct de vedere medical – stare medicala sau chirurgicala, a carei debut este brusc, si care se manifesta prin simptome de o severitate suficienta, si pentru care un medic prudent, care poseda cunostinte medicale si care actioneaza cu buna-credinta si in conformitate cu standardele medicale internationale, ar considera ca in lipsa acordarii atentiei medicale imediate ar duce la insuficienta fizica grava sau deces), va recomandam sa va adresati celei mai apropiate unitati medicale cu profil de urgenta. Clinicile Dr. Leahu nu este autorizata ca Unitate de Primiri Urgente, asa cum este definita de lege.
 6. Serviciile medicale decontate de Casele de Asigurari de Sanatate cu care Clinicile Dr. Leahu se afla in contract sunt disponibile in limita fondurilor existente, la medicii declarati in contractele incheiate de Clinicile Dr. Leahu cu CAS si in conditiile comunicate de catre Clinicile Dr. Leahu la momentul accesarii serviciilor.
 7. Accesul la serviciile medicale oferite de Reteaua de Parteneri Clinicile Dr. Leahu este limitat de disponibilitatea acestora si se supune regulilor de accesare ale fiecaruia dintre Partenerii Clinicile Dr. Leahu, Termenii si Conditiile mentionate in prezenta nefiind aplicabile acestei situatii. Clinicile Dr. Leahu incurajeaza utilizarea cu buna credinta si rationala a serviciilor medicale. In cazul in care Clinicile Dr. Leahu constata utilizarea excesiva sau neconforma cu politicile Clinicile Dr. Leahu iti poate intrerupe sau inceta furnizarea serviciilor, fara informarea ta in prealabil.
 8.   Clinicile Dr. Leahu poate avea activitatea operationala organizata in mai multe categorii de program/ acces la medici, ceea ce poate insemna existenta unor conditii comerciale diferite de accesare a serviciilor medicale oferite de anumite categorii de medici. Clinicile Dr. Leahu isi rezerva dreptul de a modifica aceste programe, respectiv de a pastra programul anumitor medici exclusiv pentru pacientii care nu detin abonament. Clinicile Dr. Leahu isi rezerva dreptul de a acorda un serviciu diferentiat/preferential anumitor categorii de clienti in functie de politica sa comerciala, cu respectarea contractelor la care Clinicile Dr. Leahu este parte.
 9.   Listele medicilor se pot modifica in mod unilateral de catre Clinicile Dr. Leahu, in functie de contractele incheiate de Clinicile Dr. Leahu cu medicii sau in functie de politica comerciala a Clinicilor Dr. Leahu. Informatii despre accesul Pacientilor la medicii Clinicile Dr. Leahu si costurile serviciilor medicale prestate de catre acestia se obtin de la operatorul Call Center si in locatiile Clinicile Dr. Leahu, iar in cazul unor diferente intre informatiile furnizate, coordonatorul operational al locatiei in care se doreste accesarea va avea decizia finala. De asemenea Clinicile Dr. Leahu pot renunta in mod unilateral la una sau la totalitatea listelor de medici.
 10. Clinicile Dr. Leahu vor folosi toate metodele legale, inclusiv contractarea societatilor de recuperare creante specializate, avocati, executori judecatoresti pentru recuperarea debitelor Pacientilor.
 11. In cazul in care consideri ca ti-au fost incalcate drepturile, te rugam sa ne detaliezi cazul prin email la office@drleahu.ro. O echipa dedicata va prelua mesajul tau si va investiga cele relatate, urmand ca un raspuns scris sa iti fie oferit in cel mai scurt timp cu putinta. Pacientii nu vor efectua niciun fel de presiuni asupra personalului din receptie si a managementului din locatie pentru rezolvarea reclamatiilor. Toate informatiile, solicitarile, informarile, cu exceptia celor care necesita un alt regim juridic, vor fi inregistrate automat, primind un numar unic.
 12. Pacientii au obligatia de a cunoaste si respecta dispozitiile legale aplicabile, respectiv Legea 95/2006, Legea 46/2003 si actele legislative conexe, Pacientii neputand invoca in apararea lor necunoasterea legii.
 13. Pacientii: (i) vor actiona conform legislatiei aplicabile privind mita si coruptia; (ii) nu vor oferi, promite, primi sau solicita orice mita (financiara sau alte beneficii) inclusiv, fara limitare.
 14. Clinicile Dr. Leahu isi propun sa acorde servicii medicale la cele mai inalte standarde de calitate. In cazuri exceptionale, rezultatul serviciilor prestate de personalul medical al Clinicilor Dr. Leahu poate sa difere de rezultatul dorit de Pacient. Va reamintim ca obligatia medicala este o obligatie de diligenta, la nivelul actual de cunostinte fiind imposibil sa garantam rezultatul serviciilor oferite. Intotdeauna pacientul are dreptul sa primeasca o a doua opinie medicala.

 • REGULI APLICABILE TUTUROR PACIENTILOR

 1. Pacientul va respecta programul policlinicilor fara a putea face sesizari legate de faptul ca nu a fost lasat sa intre in clinici inainte de inceperea programului sau dupa terminarea lui.
 2. Pacientii CAS vor avea acces la servicii medicale decontate de CAS doar dovedind calitatea de asigurat prin prezentarea cumulativa a urmatoarelor documente: (i) cardul de asigurat CAS; (ii) biletul de trimitere emis in conditiile CAS, si (iii) cartea de identitate.
 3. Accesul Asiguratilor Privati se va face dovedind calitatea de asigurat privat, in conformitate cu procedurile de lucru agreate cu fiecare asigurator privat si comunicate pacientului de catre asigurator. Clinicile Dr. Leahu isi declina orice responsabilitate cu privire la necunoasterea de catre asiguratul privat a conditiilor de acoperire a serviciilor medicale.
 4. Pacientii vor avea acces la specialitatile medicale in cadrul programului dedicat neabonatilor sau abonatilor, in functie de calitatea pe care o detin si, dupa caz, de prevederile contractului in baza caruia li s-a permis accesul la servicii.
 5. Accesul la servicii medicale, inclusiv eliberarea rezultatelor medicale, se poate face numai personal, dupa identificarea pacientului, identificare care se poate face numai pe baza unui act de identitate/ pasaport valabil cu fotografie. Pentru eliberarea rezultatelor catre o alta persoana decat Pacientul, vor fi necesare prezentarea de documente suplimentare, conform procedurilor Clinicilor Dr. Leahu. In cazul pacientilor fara discernamant, informatiile vor fi prezentate apartinatorilor / reprezentantilor legali. Fiecare Pacient / apartinator are obligatia de a solicita informatii suplimentare la receptiile Clinicilor Dr. Leahu.
 6. Accesul la serviciile medicale, inclusiv eliberarea rezultatelor medicale unui pacient minor, se pot face numai dupa identificarea Pacientului si a apartinatorului care insoteste minorul, cu prezentarea unor documente, conform procedurii comunicate prin call center si pe site-ul www.cliniciledrleahu.ro.
 7. La inregistrarea Pacientilor minori in vederea accesarii serviciilor medicale, in sistemul informatic al Clinicilor Dr. Leahu, parintele / reprezentantul legal / apartinatorul / persoana care solicita programarea va comunica datele de identificare ale parintilor sau ale reprezentantului legal al Pacientului minor.
 8. La accesarea serviciilor medicale, personalul Clinicilor Dr. Leahu va actualiza datele Pacientilor, in special telefon si e-mail.
 9. Pacientii inteleg ca informatiile referitoare la serviciile medicale si preturile acestora obtinute in Call Center sau pe site-ul www.cliniciledrleahu.ro, precum si includerea acestora in abonament, au doar scop informativ. Intodeauna va prevala contractul semnat cu Pacientii sau cu angajatorii/membrii de familie ai acestora, care se va completa cu lista de preturi afisata in receptii. In functie de specificul fiecarui caz medical si de serviciile medicale efectiv oferite in cadrul interactiunii cu medicii Clinicilor Dr. Leahu, costul final al serviciilor poate varia. In acest sens, Pacientul are obligatia ca dupa fiecare serviciu medical sa verifice in receptiile Clinicilor Dr. Leahu costul serviciilor prestate, respectiv daca toate serviciile prestate sunt acoperite integral sau partial de abonament.
 10. Pacientul are obligatia sa se prezinte la ora stabilita conform programarii. Pacientul poate anula programarea cu maxim 48 ore inainte de ora stabilita pentru programare. Daca anularea programarii intervine dupa implinirea termenului precizat anterior (48 ore), se va considera programare neonorata.
 11. Parintii / reprezentantii legali ai copiilor au obligatia ca in orice clinica din reteaua Clinicilor Dr. Leahu sa nu lase copiii nesupravegheati. Nu ne asumam raspunderea pentru eventualele evenimente in care copiii se accidenteaza in clinici/spitale datorita neatentiei tutorilor.
 12. In cazul in care, in urma accesarii serviciilor medicale, Pacientii figureaza in evidentele contabile ale oricareia dintre societatile din cadrul Clinicilor Dr. Leahu cu debite, Pacientul nu va putea accesa niciunul dintre Serviciile Medicale prestate de oricare dintre societatile apartinand Clinicilor Dr. Leahu, indiferent daca detine sau nu si calitatea de Abonat sau Asigurat CAS/Privat. Restrictia va fi activa pana la achitarea debitului sau reglarea situatiei debitului.
 13. In cazul in care serviciile medicale de care Asiguratul Privat sau Pacientul CAS a beneficiat nu sunt suportate de Asiguratorul Privat sau CAS, Pacientul este obligat sa achite contravaloarea serviciilor medicale. In acest sens, Pacientul are obligatia de a semna diferite documente, angajamente de plata, ce vor fi puse la dispozitie de catre personalul Clinicilor Dr. Leahu. Refuzul semnarii acestor documente poate determina refuzul de Clinicile Dr. Leahu a prestarii serviciilor medicale.
 14. Decontarea prin intermediul asigurarii private de sanatate si a asigurarii sociale de sanatate exclude orice alt tip de decontare a serviciilor, precum si aplicarea de reduceri comerciale suplimentare. Inainte de accesarea serviciului medical Pacientul va decide ce metoda doreste sa aplice pentru decontarea serviciilor.
 15. Faptele, actele sau gesturile obscene, proferarea de injurii, expresiile jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta sau orice alte acte impotriva Personalului Prestatorului si a celorlalte persoane din incinta sau deteriorarea, distrugerea sau sustragerea bunurilor Clinicilor Dr. Leahu, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea persoanelor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora sau a retelei de sanatate Clinicilor Dr. Leahu nu sunt tolerate. In cazul in care Pacientul sau apartinatorul acestuia savarseste una din faptele, actele mentionate mai sus, Clinicile Dr. Leahu vor solicita imediat evacuarea Pacientului / apartinatorilor acestuia din incinta locatiei. In cazul aparitiei unei situatii conflictuale, angajatii Clinicilor Dr. Leahu vor putea solicita imediat interventia echipelor de interventie ale companiilor private de paza si protectie cu care aceasta colaboreaza, si/sau interventia Politiei.
 16. In cazul unor evenimente de genul celor mentionate la punctul 15 – III de mai sus, Clinicile Dr. Leahu poate restrictiona accesul oricarei persoane implicate in incident la serviciile medicale disponibile in cadrul Clinicilor Dr. Leahu, avand dreptul de a rezilia orice contract anterior incheiat cu Pacientul sau in favoarea Pacientului.
 17. Este interzis fotografiatul, inregistrarea video si audio, atat in spatiul de asteptare, receptie cat si in cabinetele medicilor/asistentelor, fara permisiunea prealabila scrisa a acestora.
 18. Suspendarea furnizarii Serviciilor Medicale se face in urmatoarele situatii, nelimitativ: (i) Pacientul nu a achitat facturile emise de oricare dintre societatile din Grupul Clinicilor Dr. Leahu, inclusiv conform art. 13 – III de mai sus; (ii) in cazul art. 15 – III de mai sus; (iii) Pacientul sau apartinatorii se afla intr-o situatie litigioasa cu Clinicile Dr. Leahu; prin litigioasa se va intelege litigiu inregistrat la instanta de judecata sau orice alta plangere formulata de catre Pacient care ar putea aduce prejudicii majore Clinicilor Dr. Leahu; (iv) In alte cazuri prevazute expres in contractul semnat de catre Pacienti cu Clinicile Dr. Leahu sau in lege.
 19. In cazul investigatiilor in care este necesar acordul exprimat in scris sub forma de consimtamant medical, lipsa semnaturii pacientului de pe formularele specifice echivaleaza cu lipsa consimtamantului, caz in care se va opri de indata furnizarea serviciilor medicale solicitate.

 

 • REGULI APLICABILE ABONATILOR

 1. In baza abonamentului, Abonatii au acces gratuit sau cu reducere la specialitatile medicale in cadrul programului dedicat abonatilor, in conditiile mentionate in contractele incheiate direct cu acestia sau in favoarea acestora dar cu o alta persoana fizica sau juridica (angajatorii acestora/ angajatorii sotului/ sotiei/ copilului acestora). Abonatul nu se poate prevala de necunoasterea anexelor la contract cuprinzand lista de servicii medicale incluse integral sau cu reducere in abonamentul sau.
 2.    Accesul Abonatilor in programul dedicat neabonatilor se va face exclusiv cu achitarea serviciilor la pret de lista sau cu reducerea prevazuta in Contract.
 3. Daca accesul la medicul solicitat sau serviciul medical nu este inclus integral in abonament, operatorul din Call Center sau personalul din receptie vor informa Abonatul in acest sens. Abonatul are obligatia de a solicita, inainte de primirea unui serviciu medical, informatii cu privire la costul serviciilor medicale recomandate/dorite. Orice omisiune reprezinta acceptul tacit de a achita serviciile primite la pret de lista sau la pret redus conform abonamentului aplicabil.
 4. In cazul in care Abonatul solicita prestarea serviciilor in alte conditii decat cele comunicate de Prestator, respectiv cele descrise in contract si in restul anexelor la contract, acesta va fi obligat la achitarea tuturor serviciilor prestate, la pret de lista sau cu discount, indiferent daca acestea erau sau nu incluse in abonament.
 5. Pentru accesarea serviciilor incluse in abonament, gratuit sau cu discount, poate fi necesara prezentarea unui bilet de trimitere eliberat de un medic din Clinicile Dr. Leahu, conform anexei la contract. Medicul Clinicilor Dr. Leahu va recomanda serviciile medicale considerate necesare ca urmare a actului medical propriu. Inainte de prezentarea intr-o locatie Clinicile Dr. Leahu abonatul are obligatia de a verifica serviciile incluse in contractul de abonament si conditiile de accesare a unui serviciu.
 6.   Solicitarile de noi abonari se transmit conform prevederilor Contractului, de catre departamentul de resurse umane al contractorului, de regula angajatorul Abonatului, catre persoanele abilitate din cadrul Clinicilor Dr. Leahu.

Dr. Leahu Dental Clinics

021 9777